UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019

30/09/2019

UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019 như sau:

UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019

UBND huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình tuyển dụng năm 2019

Nguồn tin: kyson.hoabinh.gov.vn