UBND Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2019

28/09/2019

UBND Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 như sau:

 UBND Huyện Lạc Thủy tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND Huyện Lạc Thủy tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

UBND Huyện Lạc Thủy tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 UBND Huyện Lạc Thủy tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

Nguồn tin: lacthuy.hoabinh.gov.vn