UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

27/06/2018

UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Tài chính – Kế toán: 01 Chuyên viên quản lý tài chính – ngân sách.

– Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 20/06/2018 đến hết ngày 20/07/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Lâm Bình.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

65-1

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

65-5

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn