UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017

05/10/2018

UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 03 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 21 chỉ tiêu.

– Cấp Trung học cơ sở: 51 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp khác: 03 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

105_Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017-1

105_Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017-2 105_Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

105_Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017-19

>>> Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Nguồn tin: lambinh.tuyenquang.gov.vn