UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng lao động hợp đồng năm học 2018 – 2019

08/09/2018

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4817/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc mang tính thừa hành, phục vụ năm học 2018 – 2019,

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH THÔNG BÁO:

I. NHU CẦU TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động (HĐLĐ) thực hiện công việc mang tính thừa hành, phục vụ năm học 2018-2019 là: 101 chỉ tiêu, trong đó :

– Nhân viên bảo vệ: 31 chỉ tiêu;

– Nhân viên nấu ăn: 70 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết nhu cầu hợp đồng từng vị trí theo đơn vị kèm theo)

2. Hình thức Hợp đồng lao động

HĐLĐ có thời hạn đối với vị trí nhân viên bảo vệ và nhân viên nấu ăn của năm học 2018 – 2019.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh ) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên đối với cả nam và nữ.

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần hợp đồng;

e. Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng lao động

a) Đối với nhân viên nấu ăn

– Tốt nghiệp THCS trở lên.

– Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn được đào tạo từ Sơ cấp trở lên, thuộc các chuyên ngành: nấu ăn, chế biến món ăn, kỹ thuật nấu ăn.

Trừ một số trường hợp đặc biệt, các cá nhân có kinh nghiệm nấu ăn đang thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học của năm liền kề nhưng không đáp ứng được trình độ chuyên môn nêu trên, thì UBND huyện sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân để xem xét, đồng ý cho cá nhân nộp hồ sơ dự tuyển.

b) Đối với nhân viên bảo vệ

– Giới tính: Nam;

– Tốt nghiệp THCS trở lên;

– Ưu tiên người đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự hay lực lượng Công an

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Đơn xin hợp đồng;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí hợp đồng.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao sổ hộ khẩu.

– Bản sao sổ BHXH (nếu có).

– Bản sao các Quyết định, các HĐLĐ đã thực hiện, kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian HĐLĐ (đối với các trường hợp đã thực hiện ký hợp đồng lao động làm công việc phù hợp tại các đơn vị).

– 03 phong bì (dán tem) ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN;  ƯU  TIÊN  TRONG XÉT TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng xét tuyển theo nội dung và thứ tự ưu tiên như sau:

1. Ưu tiên xét tuyển người đang tham gia hợp đồng lao động tại vị trí việc làm ở đơn vị cần tuyển của năm trước liền kề, nếu thí sinh này đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển, có trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên (đối với nhân viên nấu ăn) và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tham gia hợp đồng lao động; cá nhân có gia đình tự nguyện tham gia hiến tặng đất để phục vụ mục đích công được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Trong trường hợp số người đang tham gia hợp đồng tại vị trí việc làm nhiều hơn nhu cầu tuyển của vị trí việc làm đó thì Hội đồng sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên theo khoản 2, Mục này để xác định người trúng tuyển.

2. Đối với những thí sinh còn lại, Hội đồng sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển vào các vị trí việc làm còn thiếu theo nhu cầu và xác định người trúng tuyển căn cứ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

– Người có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn; trong trường hợp số thí sinh có cùng trình độ chuyên môn tham gia xét tuyển tại vị trí việc làm nhiều hơn nhu cầu tuyển của vị trí việc làm đó thì sẽ ưu tiên thí sinh có kết quả học tập cao hơn.

– Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (xã, thị trấn) nơi đơn vị trường có nhu cầu hợp đồng;

– Người có tổng thời gian hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Lộc Bình nhiều hơn;

– Đội viên TNXP, Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dân tộc ít người.

Trường hợp có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng được ưu tiên giống nhau đến mục ưu tiên cuối cùng tại vị trí cần tuyển thì Hội đồng xét tuyển sẽ trình Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp có những đơn vị không có hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc không xét được đủ số lượng lao động hợp đồng, Hội đồng sẽ ưu tiên xét các cá nhân đang thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học của năm liền kề nhưng không đáp ứng được trình độ chuyên môn, nếu vẫn chưa đủ số lượng cần tuyển Hội đồng sẽ xét tiếp đến các thí sinh không trúng tuyển tại các đơn vị khác căn cứ trên thứ tự ưu tiên để lựa chọn người trúng tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ

1. Thời gian: Phát hành và tiếp nhận hồ sơ trong ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 07/9/2018 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2018 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình. Chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ, không nhận hồ sơ nộp bằng hình thức khác.

VI. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các trường học có nhu cầu tuyển hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự tuyển.

2. Trong tổ chức xét tuyển, nếu phát hiện hồ sơ thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; gian lận trong kê khai sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo nội dung tuyển hợp đồng lao động để tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở phòng Nội vụ huyện, UBND các xã, thị trấn, đăng trên các bản tin của Đài Truyền thanh – Truyền hình và trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình.

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC MANG TÍNH THỪA HÀNH, PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018-2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1510/TB-UBND ngày 06/9/2018 của UBND huyện Lộc Bình)

 STT Tên đơn vị Tổng Hợp đồng Bảo vệ Hợp đồng Nấu ăn Ghi chú
1 2 3 4 5 6
  Tổng 101 31 70  
  THCS 8 2 6  
  Tiểu học 13 11 2  
  Mầm non 80 18 62  
I CẤP THCS      
1 PTDT BT THCS xã Minh Phát 3 1 2
2 PTDT BT THCS xã Tam Gia 1 1  
3 THCS TT Lộc Bình 1 1
4 PTDT BT THCS xã Ái Quốc 1 1
5 PTDT BTTH&THCS xã Xuân Dương 2 2
  Cộng THCS 8 2 6
II  CẤP TIỂU HỌC    
1 Tiểu học Hoà Bình 1 1  
2 Tiểu học xã Đồng Bục 1 1  
3 Tiểu học xã Yên Khoái 1 1  
4 Tiểu học xã Sàn Viên I 1 1  
5 Tiểu học Sàn viên II 1 1
6 Tiểu học xã Xuân Mãn 1 1
7 Tiểu học Khánh Xuân 1 1
8 Tiểu học xã Mẫu Sơn
Tiểu học
Mầm non 1 1
9 Tiểu học xã Ái Quốc I
Tiểu học 1 1
Mầm non 0
10 PTDT BT Tiểu học xã Ái Quốc
Tiểu học 2 1 1
Mầm non 0
11 Tiểu học xã Vân Mộng 1 1
12 Tiểu học xã Tĩnh Bắc 1 1
  Cộng Tiểu học 13 11 2  
III CẤP MẦM NON
1 Mầm non TT Lộc Bình 2 1 1
2 Mầm non Mỏ Na Dương 2 2
3 Mầm non xã Yên Khoái 4 1 3
4 Mầm non xã Tú Đoạn 4 2 2
5 Mầm non xã Sàn Viên 2 2
6 Mầm non TT Na Dương 2 2
7 Mầm non xã Đông Quan 2 2
8 Mầm non xã Khuất Xá 6 1 5
9 Mầm non xã Tú Mịch 3 3
10 Mầm non xã Đồng Bục 3 3
11 Mầm non Hoa Đào 2 2
12 Mầm non xã Nam Quan 2 2
13 Mầm non xã Nhượng Bạn 1 1
14 Mầm non xã Hữu Khánh 3 3
15 Mầm non Sì Nghiều xã Tú Đoạn 3 1 2
16 Mầm non xã Quan Bản 2 2
17 Mầm non xã Như Khuê 2 1 1
18 Mầm non xã Lợi Bác 3 1 2
19 Mầm non xã Xuân Tình 2 1 1
20 Mầm non xã Hiệp Hạ 3 1 2
21 Mầm non xã Hữu Lân 5 1 4
22 Mầm non xã Xuân Lễ 2 1 1
23 Mầm non xã Tam Gia 3 1 2
24 Mầm non xã Tĩnh Bắc 3 1 2
25 Mầm non xã Vân Mộng 3 1 2
26 Mầm non xã Minh Phát 4 1 3
27 Mầm non xã Xuân Mãn 1 1
28 Mầm non xã Bằng Khánh 1 1
29 Mầm non xã Lục Thôn 2 1 1
30 Mầm non xã Xuân Dương 3 1 2
Cộng Mầm non 80 18 62  

Nguồn tin: locbinh.langson.gov.vn