UBND huyện Lộc Ninh, Bình Phước tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2019

13/04/2019

Ngày 22/3/2019, UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành Thông báo số 47/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2019 trên đia bàn huyện, theo đó nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ cụ thể như sau:

– Nhu cầu tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự cần tuyển dụng: 06 (Có bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng kèm)
– Thời gian bán và nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/4/2019.
– Địa điểm mua hồ sơ: Thí sinh có nhu cầu dự tuyển, liên hệ mua hồ sơ tại phòng Nội vụ – Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lộc Ninh; địa chỉ: đường Trần Văn Trà, Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
– Lệ phí: Hồ sơ, tài liệu: 300.000 đồng/bộ; Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh.
– Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: Thời gian, địa điểm xét tuyển sẽ thông báo bằng văn bản đến UBND các xã nơi thí sinh đăng ký dự thi và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Lộc Ninh (Dự kiến tháng 5/2019).
*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:
(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)