UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

08/10/2019

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Tiểu học: 19 chỉ tiêu.

– Khối Trung học cơ sở: 08 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 18/09/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

– Địa điểm: UBND huyện Mai Châu, thị trấn Mai Châu, Hòa Bình.

*****Chi tiết thông báo như sau: 

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

UBND huyện Mai Châu, Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.hoabinh.gov.vn