UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

19/10/2019

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 41 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 32 chỉ tiêu.

– Cấp THCS: 11 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 26/10/2019 đến hết ngày 26/11/2019.

– Địa điểm: tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc có thông báo tuyển dụng.

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Mỏ Cày, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Nguồn tin: mocaynam.bentre.edu.vn