UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

04/10/2019

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: 32 chỉ tiêu

– Nhân viên thư viện: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 03/10/2019 đến hết ngày 03/11/2019.

– Địa điểm: tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo có Thông báo tuyển dụng

****Chi tiết như sau: 

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND huyện Mỏ Cày, Bến tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Nguồn tin: mocaybac.edu.vn