UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

08/05/2021

UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 115 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 10/06/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: mocchau.sonla.gov.vn