UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

31/07/2019

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 95 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 12 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 29 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 30/08/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mường La. Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: muongla.sonla.gov.vn