UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

19/06/2018

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 10 người.

– Giáo viên Tiểu học hạng IV: 29 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 57 người.

– Thư viện viên hạng IV: 01 người.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 15/06/2018 đến hết ngày 05/07/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện Na Hang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

95-TBUB_huyen_1_20180616033412602600-1

Nguồn tin: nahang.tuyenquang.gov.vn