UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

21/11/2019

UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo 11/11/2019 đến hết ngày 10/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nậm Nhùn

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính huyện (thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

*****Thông báo chi tiết như sau:

UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Nguồn tin: namnhun.laichau.gov.vn