UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019

27/05/2019

UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 13/052019 đến hết ngày 11/06/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nậm Pồ:

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: huyennampo.gov.vn