UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

26/10/2018

UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01 chỉ tiêu.

– Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu

– Kế toán – Tài chính: 01 chỉ tiêu.

– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

190KH_signed-1

190KH_signed-2 190KH_signed-3 190KH_signed-4

190KH_signed-5 190KH_signed-6 190KH_signed-7

190KH_signed-8 190KH_signed-9 190KH_signed-10

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

190KH_signed-11

Nguồn tin: nganson.backan.gov.vn