UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

14/04/2017

UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 công chức:

– 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự. Trình độ chuyên môn Trung cấp Quận sự (Ưu tiên cán bộ nguồn của huyện cử đi học), bố trí cho UBND xã Lang Môn.

– 01 công chức Trưởng công an. Trình độ chuyên môn Trung cấp (Ngành quản lý trật tự xã hội), ưu tiên cán bộ nguồn của huyện cử đi học, bố trí cho UBND thị trấn Tĩnh Túc.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

– Kể từ ngày 15/04/2017 đến hết ngày 15/05/2017 (ngoài thời gian trên huyện không tiếp nhận hồ sơ).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Nguyên Bình.

– Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Nguyên Bình. Số điện thoại: 026.3872.175; 026.3872.766.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75004329&doc=ubndhuynnguynbnhcaobngtuyndngcngchccpxnm2017nhsau-170414025559&type=d]

Nguồn tin: nguyenbinh.caobang.gov.vn