UBND huyện Phú Riềng, Bình Phước thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

28/12/2016

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế cấp xã được giao, UBND huyện Phú Riềng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh:
Tổng số 10 vị trí cần tuyển dụng (kèm theo danh sách nhu cầu tuyển dụng và tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học trên cơ sở đề nghị của UBND các xã), trong đó:
– Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 02 chỉ tiêu.
– Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.
– Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu.
– Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu.
– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01 chỉ tiêu.
Riêng đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngoài những tiêu chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

2. Hình thức tuyển dụng:
– Xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã.
– Thi tuyển trên nguyên tắc cạnh tranh đối với các chức danh còn lại.

3. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ:
– Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ kể từ ngày 20/12/2016 đến hết ngày20/01/2016 (trong giờ hành chính và ngày làm việc)
Địa chỉ: Đường ĐT741 – xã Phú Riềng – huyện Phú Riềng – tỉnh Bình Phước.
Số điện thoại: 06513.39.39.007
4. Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/thí sinh.
5. Thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức tuyển dụng: (Sẽ có thông báo bằng văn bản).

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:
[slideshare id=74975520&doc=ubndhuynphringbnhphcthngbotuyndngcngchccpxnm2017-170413101753&type=d]

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

223-page-009

Nguồn tin: phurieng.binhphuoc.gov.vn