UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

18/04/2017

UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:

– Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

– Phân bổ chỉ tiêu: Ủy ban nhân dân thị trấn Tà Lùng: 01 Trưởng Công an.

– Đối tượng dự tuyển: Có trình độ trung cấp chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, có văn bản hiệp y của Công an huyện, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, được địa phương cử đi học.

2. Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện theo Quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; việc bổ nhiệm Trưởng Công an xã thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã.

3. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 03/5/2017 (trong giờ hành chính). Những người nộp hồ sơ ngoài thời gian trên, Ủy ban nhân dân huyện không nhận hồ sơ.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Phục Hòa (Địa chỉ: tầng 3, Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa).

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75111422&doc=ubndhuynphchacaobngtuyndngcngchccpxnm2017-170418022514&type=d]

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn