UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và hợp đồng giáo viên năm 2019

30/08/2019

 Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số: 74/TB-UBND về tuyển dụng viên chức và xét tuyển hợp đồng giáo viên Tiếng Anh, giáo viên Mầm non huyện Quan Sơn năm 2019.

Theo đó, năm 2019 sẽ có 27 chỉ tiêu được tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện và các chỉ tiêu hợp đồng khác.  Người tham gia dự tuyển phải có đủ các điều kiện như: Quốc tịch, độ tuổi, Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch, phẩm chất chính trị, đạo đức, văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển…

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: huyenquanson.vn