UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

04/11/2019

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 27 chỉ tiêu

– Tiểu học: 53 chỉ tiêu

– Trung tâm GDNN – GDTX: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: quangxuong.thanhhoa.gov.vn