UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

27/12/2019

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2019 như sau:

1. Vị trí, số lượng cần tuyển dụng:

Tổng số công chức cấp xã cần tuyển: 01 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai.

2. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 13/12/2019 đến hết ngày 13/01/2020 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở tiếp công dân tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa huyện Quỳnh Nhai.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Mọi thông tin chi tiết truy cập trang thông tin điện tử của UBND huyện Quỳnh Nhai theo địa chỉ: http://quynhnhai.sonla.gov.vn/

Nguồn tin: Báo Sơn La