UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

30/09/2019

UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

– Tư pháp – Hộ tịch:  08 chỉ tiêu.

– Văn hóa – Xã hội: 07 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 20/09/2019 đến hết ngày 19/10/2019.

– Địa điểm: tại phòng Nội vụ huyện Sìn Hồ, Khu 3 Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

****Chi tiết thông báo như sau:

UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019

UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019 UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019

(bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019 UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019 UBND huyện Sìn Hồ, Lai Châu tuyển công chức cấp xã đối với sinh viên hệ cử tuyển năm 2019

Nguồn tin: sinho.laichau.gov.vn