UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019

03/09/2019

UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 37 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 13 chỉ tiêu.

– Cấp THCS: 20 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, đến hết ngày 1509/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Sơn Tây. Địa chỉ: xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: sontay.quangngai.gov.vn