UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng bổ sung, thay thế viên chức giáo dục năm 2019

02/08/2019

UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng bổ sung, thay thế viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 82 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 62 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 30/08/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Sông Mã.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn