UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

12/11/2019

UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh: 08 chỉ tiêu.

– Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 07 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2019 đến hết ngày 19/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tây Hòa.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: tayhoa.phuyen.gov.vn