UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục năm 2019

31/07/2019

UBND huyện Thuận Châu, Sơn La tuyển dụng bổ sung viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 212 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 127 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 75 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 10 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 22/07/2019 đến hết ngày 21/08/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Thuận Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn