UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

09/10/2019

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 12 chỉ tiêu.

– Cấp Tiểu học: 21 chỉ tiêu.

– Cấp THCS: 08 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 02/11/2019.

– Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

Địa chỉ: Số 2 Lê Triệu Khiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

*****Thông báo chi tiết như sau:

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Tịnh Biên, An Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: angiang.edu.vn