UBND huyện Trà Cú, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2019

11/07/2019

UBND huyện Trà Cú, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 giáo viên Mầm non.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 08/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: tracu.travinh.gov.vn