UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

26/10/2019

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 20/11/2019.

– Địa điểm:Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trạm Tấu

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

Nguồn tin: tramtau.yenbai.gov.vn