UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

26/10/2019

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/10/2019 đến hết ngày 20/11/2019.

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3826.055

*****Chi tiết như sau: 

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn