UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

08/11/2019

UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu, trong đó: 

– Giáo viên tiểu học hạng IV: 105 chỉ tiêu

– Thư viện viên hạng IV: 19 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, tầng 3, trụ sở UBND huyện Triệu Sơn

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: trieuson.gov.vn