UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020

07/06/2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 60 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 11 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 05/07/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: tuangiao.gov.vn