UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019

30/09/2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 23/09/2019 đến hết ngày 22/10/2019.

– Địa điểm: tại phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

****Chi tiết thông báo như sau:

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019

UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên tuyển viên chức năm 2019

Nguồn tin: tuangiao.gov.vn