UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

25/10/2019

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019.

– Địa điểm:Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Văn Chấn

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: vanchan.yenbai.gov.vn