UBND huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

31/07/2019

UBND huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 42 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 07 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 38 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 22/07/2019 đến hết ngày 22/08/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Vân Hồ. Địa chỉ: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn