UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

25/10/2019

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/10/2019 đến hết ngày 20/11/2019.

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, địa chỉ khu phố 2, thị trấn Mậu a, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0984 945 687

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vanyen.yenbai.gov.vn