UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

28/10/2019

UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019.

– Địa điểm:Tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Yên Bình

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019

Nguồn tin: yenbinh.yenbai.gov.vn