UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang thông báo kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2016

21/09/2016

UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang thông báo kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu;

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & môi trường (đối với xã); Địa chính – Xây dựng – đô thị & môi trường (đối với thị trấn): 13 chỉ tiêu (Trong đó: Phụ trách lĩnh vực Địa chính: 06 chỉ tiêu, lĩnh vực Xây dựng: 04 chỉ tiêu, lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường: 03 chỉ tiêu).

2. Lệ phí dự thi tuyển

– Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ).

– Tiền hồ sơ: 20.000 đồng/01 bộ.

– Tiền tài liệu: Thu theo giá thành biên soạn và in ấn.

– Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã được Hội đồng thi tuyển thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Giang, Trang thông tin điện tử của UBND huyện, Đài truyền thanh huyện và niêm yết tại trụ sở làm việc Phòng Nội vụ huyện và UBND các xã, thị trấn nơi tuyển dụng; từ ngày 15/9/2016 đến ngày 18/9/2016.

– Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 19/9/2016 đến ngày 18/10/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Phòng Nội vụ huyện; thí sinh đăng ký dự thi tuyển trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định.

– Ngày 20/10/2016, Hội đồng thi tuyển công bố danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển tại Phòng Nội vụ huyện và các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Hướng dẫn thí sinh ôn thi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 23/10/2016, tại Hội trường UBND huyện (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Tổ chức thi tuyển: Khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 30/10/2016(Chủ nhật) tại Trường THCS thị trấn Neo (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

– Công bố kết quả thi tuyển và tuyển dụng trong tháng 11/2016.

*** Chi tiết kế hoạch và chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 của UBND huyện Yên Dũng như sau:

kh_thi_tuyen_cc_xa-page-001 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-002 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-003 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-004 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-005 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-006 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-007 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-008

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)kh_thi_tuyen_cc_xa-page-009 kh_thi_tuyen_cc_xa-page-010

Nguồn tin: yendung.bacgiang.gov.vn