UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng công chức xã năm 2019

14/05/2019

UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 03 chỉ tiêu.

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 05 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 09/05/2019 đến hết ngày 28/06/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Yên Khánh, thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: yenkhanh.ninhbinh.gov.vn