UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

05/10/2018

UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 11 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 26 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 22 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

TB-83-1

TB-83-2 TB-83-3

TB-83-4 TB-83-5

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TB-83-6

>>> Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Nguồn tin: yenson.gov.vn