UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

12/10/2019

UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 92 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa cấp Tiểu học hạng IV: 36 chỉ tiêu

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 56 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 09/11/2019.

– Địa điểm: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở HĐND và UBND huyện Mộc Châu.

Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019 UBND Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn