UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020

15/07/2020

UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020 như sau:

Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/07/2020 đến hết ngày 31/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Quận Hải Châu, Địa chỉ :270 Trần Phú – Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020

UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020 UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020

Nguồn tin: haichau.danang.gov.vn