UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2019

08/11/2019

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

Sau khi thống nhất với Sở Nội vụ về cơ cấu, số lượng giáo viên các bậc học tuyển dụng năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019 của quận như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 48 người trong đó:

– Bậc Mầm non 17 giáo viên tại các trường Mầm non: 03 Quán Toan, 01 Bình Minh, 01 Sở Dầu, 03 Bạch Đằng, 02 Trại Chuối, 01 Thượng Lý, 02 Hạ Lý, 01 Mầm non I, 01 Mầm non 2, 01 Mầm non 5, 01 Mầm non Quang Trung.

– Bậc Tiểu học 16 giáo viên văn hóa tại các trường Tiểu học: 01 Quán Toan, 03 Hùng Vương, 04 Bạch Đằng, 01 Nguyễn Trãi, 01 Ngô Gia Tự, 01 Trần Văn Ơn, 01 Nguyễn Tri Phương, 03 Đinh Tiên Hoàng, 01 Nguyễn Huệ.

– Bậc Trung học cơ sở 15 giáo viên gồm:

+ 05 giáo viên Toán tại các trường THCS: 01 Hồng Bàng, 02 Quán Toan, 02 Nguyễn Trãi.

+ 02 giáo viên Lý tại các trường THCS: 01 Bạch Đằng, 01 Trần Văn Ơn

+ 01 giáo viên Hóa tại trường THCS Hồng Bàng

+ 02 giáo viên Văn tại các trường THCS: 01 Hồng Bàng, 01 Phan Bội Châu

+ 04 giáo viên Ngoại Ngữ tại các trường THCS: 01 Quán Toan, 02 Bạch Đằng, 01 Nguyễn Trãi.

+ 01 giáo viên Tổng phụ trách tại trường THCS Ngô Gia Tự.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn:

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng
tuyển dụng
Yêu cầu trình độ tuyển dụng Ghi chú
I BẬC HỌC MẦM NON (17 người)
1 Giáo viên Mầm non 17 Có Bằng Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục Mầm non hoặc Sư phạm Mầm non
II BẬC HỌC TIỂU HỌC (16 người)
2 Giáo viên Văn hóa 16 Có Bằng Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
III BẬC HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ (15 người)
3 Giáo viên Toán 05 Có bằng Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học hoặc ngành Sư phạm Toán học – Hóa học hoặc ngành Toán học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm
4 Giáo viên Vật Lý 02 Có Bằng Đại học trở lên, ngành Sư phạm Vật lý
5 Giáo viên Hóa 01 Có Bằng Đại học trở lên, ngành Sư phạm Hóa
6 Giáo viên Văn 02 Có Bằng Đại học trở lên, ngành Sư phạm Ngữ Văn hoặc ngành Sư phạm Ngữ văn – Địa lý
7 Giáo viên Ngoại Ngữ 04 Có Bằng Đại học trở lên, ngành Tiếng Anh Sư phạm hoặc Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm
Đối với thí sinh đăng ký tuyển dụng vị trí giáo viên Ngoại ngữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai đạt trình độ B hoặc bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.
8 Giáo viên Tổng Phụ Trách 01 Có Bằng Cao đẳng trở lên, ngành Mỹ Thuật, Âm nhạc, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Thể Dục – Thể Thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm và có chứng chỉ công tác Đoàn – Đội.
Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học:

– Trình độ ngoại ngữ: Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng thì phải có chứng chỉ trình độ B tiếng anh trở lên hoặc chứng chỉ trình độ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai đạt trình độ B hoặc bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên hoặc trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/11/2019 – 04/12/2019

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính kèm theo:

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

+ Hai ảnh màu cỡ 4×6 cm có ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau;

+ Hai phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Ghi chú: Khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển mang theo bản chính (hoặc bản chứng thực hoặc bản photo) các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến thông tin có kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển để đối chiếu; công chức được phân công tiếp nhận, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan và trả lại ngay người đăng ký dự tuyển.

(Trường hợp người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính thì gửi đồng thời các văn bằng, chứng chỉ có liên qua kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển; công chức được phân công tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan và trả lại người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký).

– Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/người (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Người đăng ký dự tuyển có thể nôp lệ phí đăng ký dự tuyển ngay cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp lệ phí đăng ký dự tuyển sau khi UBND quận niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính:

Sáng từ 7h30’ đến 12h00’

Chiều từ 13h30’ đến 17h00’

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ, Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng, số 06 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (Số điện thoại: 0225.3810.192)

– Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: bà Vũ Minh Thu, Chuyên viên phòng Nội vụ quận, số điện thoại 0934339991.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng: thực hiện theo 02 vòng như sau:

*) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định quy định tại khoản 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

*) Vòng 2:

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình giảng dạy của người dự tuyển đăng ký.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn hoặc thực hành của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

– Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

V. XÁC ĐỊNG NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành ở vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì được công điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

– Ngày 05/11/2019 : Đăng tải Thông báo tuyển dụng trên báo Hải Phòng; và đăng tải Thông báo tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng và niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân quận (Văn phòng một cửa).

– Từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 04/12/2019: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Ngày 05/12/2019: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Kiểm tra Phiếu dự tuyển; Ban kiểm tra, sát hạch; Tổ phục vụ.

– Từ ngày 06/12/2019 đến ngày 08/12/2019: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu dự tuyển.

– Ngày 09/12/2019: Hội đồng tuyển dụng lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển vòng 2; niêm yết công khai tại Trụ sở UBND quận và Thông báo trên Cồng thông tin điện tử của quận.

– Ngày 11/12/2019 (Dự kiến): Triệu tập thí sinh dự vòng 2 để phổ biến nội dung ôn tập, thông báo thời gian, địa điểm, nội dung và quy trình phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2.

– Ngày 15/12/2019 (Dự kiến): Tổ chức phỏng vấn xét tuyển vòng 2 tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (số 38A Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng).

(Ngày 14/12/2019, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng tổ chức phỏng vấn, thực hành, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy xét tuyển tại địa điểm tổ chức thực hành)    

– Ngày 24/12/2019 (Dự kiến): Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại Trụ sở Trung tâm Chính trị – Hành chính quận, trên Cổng thông tin điện tử quận.   

– Ngày 25/12/2019 đến ngày 06/01/2020 (Dự kiến): Người trúng tuyển nộp hồ sơ, bản chính các văn bằng, chứng chỉ của vị trí đăng ký dự tuyển (danh mục hồ sơ theo mục VI) về phòng Nội vụ quận (nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển).

– Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 15/01/2020 (Dự kiến): Thẩm định văn bằng của người trúng tuyển (P.A83, Công an thành phố thẩm định). Sau khi có kết quả thẩm định văn bằng, chứng chỉ, UBND quận báo cáo kết quả tuyển dụng và dự kiến xếp lương người trúng tuyển.

– Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận thông báo kết quả trúng tuyển, phân công viên chức về các trường để hiệu trưởng ký hợp đồng lao động đối với người trúng tuyển.(Dự kiến trong tháng 01/2020)

VII. HỒ SƠ CỦA NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật(theo mẫu), có dán ảnh 4×6, đóng dấu giáp lai vào ảnh có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (tin học, ngoại ngữ, chuyên môn…) và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (2 bộ). Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật ra tiếng Việt; có xác nhận của Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thí sinh phải nộp bản gốc (cho vào túi cúc điền đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và trình độ), trường hợp bản gốc bị mất thì phải xuất trình giấy xác nhận của đơn vị đào tạo (nơi cấp bằng, chứng chỉ gốc) để đối chiếu, kiểm tra.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm Y tế hoặc Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp; trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

(Ngoài bì hồ sơ ghi danh mục các giấy tờ nộp theo thứ tự quy định và số điện thoại liên hệ).

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: haiphong.gov.vn