UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

23/04/2018

UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người, trong đó:

– Bậc Mầm non: 04 người.

– Bậc Tiểu học: 35 người.

– Bậc Trung học cơ sở: 15 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 20/04/2018 đến hết ngày 20/05/2018.

– Địa điểm: Văn phòng 1 cửa, số 2 Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

2 3

4 5

6

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn