UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ giáo dục năm học 2021-2022

20/07/2021

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ giáo dục năm học 2021-2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 18/08/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: thanhkhe.danang.gov.vn