UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Ban quản lý dự án: 06 chỉ tiêu

– TT Phát triển quỹ đất: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: hanoi.gov.vn