UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

04/10/2019

UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non – Mẫu giáo: 47 chỉ tiêu

– Khối Tiểu học: 11 chỉ tiêu

–  Khối Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/10/2019.

– Địa điểm: tại trụ sở làm việc của các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng

****Kế hoạch chi tiết như sau: 

UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 UBND Thành phố Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

*****Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhpho.bentre.edu.vn