UBND Thành phố Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019

14/08/2019

UBND Thành phố Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 25 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 35 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 14/08/2019 đến hết ngày 13/09/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Sơn La.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn