UBND thành phố Trà Vinh tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019

18/08/2019

UBND thành phố Trà Vinh tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 giáo viên mầm non.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển: 

– Thời gian: Từ ngày 13/08/2019 đến hết ngày 13/09/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Trà Vinh. Địa chỉ: Số 166, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: travinh.gov.vn