UBND thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2016

18/10/2016

thong-bao-tuyen-dung-giao-vien-nam-2016-page-001 thong-bao-tuyen-dung-giao-vien-nam-2016-page-002 thong-bao-tuyen-dung-giao-vien-nam-2016-page-003 thong-bao-tuyen-dung-giao-vien-nam-2016-page-004 thong-bao-tuyen-dung-giao-vien-nam-2016-page-005

*** Tài liệu đính kèm: Nội dung sát hạch

Nguồn tin: txhongngu.edu.vn